23 juli 2015

Det subjektivas poetik



Bloggar på ny plats nu. Behövde en ny kostym.

http://subjektivpoetik.minawidding.com